170

در نود درصد مواقع وقتی لبخند میذارم،

واقعا لبخند نمیزنم.

.

› فقط میخوام بگم دعوا ندارم :)

00:32 | Sunday 03 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |