171

کتابی که نه عنوان داره
نه فهرست و متن منسجم
نه مقدمه و نتیجه‌گیری.
و در عین اینکه با موضوعات مختلف پر از نوشته‌ست،
همه‌ی صفحاتش سفید و خالیه.
.
› وقتی میپرسه خودتو بیشتر به چی میتونی تشبیه کنی.
10:38 | Sunday 03 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |