176

اینکه کم حرف میزنم،
دلیل بر این نیست که دائماً محتاج مشورتم!
.
› مسلما من آدمم! و هر آدمی ماهیچه‌ای داره به اسم زبون، و البته یه مغز با وزن متوسط یک و نیم کیلوگرم و قشری خاکستری با قابلیات بالا، و اون مغز به این زبون از راه یکسری اعصاب متصله، بنابراین اگه نیاز باشه، اون مغز به این زبون فرمان میده که اگه مشورت خواستی بچرخ :| 
› از این واضح‌تر نمیشد.
17:27 | Sunday 03 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |