180

باز افتادم رو دور خودسانسوری.

16:24 | Monday 04 Tir 1397
هنر آن است که بمیری
پیش از آنکه بمیرانندت..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |