185

محققان معتقدند فحش ‌دادن، دستخط بد، شب‌زنده‌داری و شلخته بودن، 

نشانه‌ی هوش زیاد و خلاقیت است.

.

› :|

› این همه مزخرف یکجا باهم نشنیده بودم.

17:58 | Tuesday 05 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |