203

خدا سرزمین های مقدس رو

تو بد آب و هواترین مناطق قرار میده

برا امتحان..

.

› کسی نمیتونه بگه جاذبه های طبیعی جمعیت اربعینو یه جا جمع کرده.

› "حب الحسین یجمعنا.."

01:26 | Tuesday 12 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |