211

هفت ساعت یه جا ننشستین و از هشت کیلو آلبالو هسته نگرفتید که عاشقی یادتون بره.
.
› وی جنازه‌اش در حال نوشتن است..
01:24 | Sunday 17 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |