دریافت کد گوشه نما

211

هفت ساعت یه جا ننشستین و از هشت کیلو آلبالو هسته نگرفتید که عاشقی یادتون بره.
.
› وی جنازه‌اش در حال نوشتن است..
01:24 | Sunday 17 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |