215

اونوریا از بس لذت‌هاشون تکراری شده

که دستگاهِ شبیه سازِ جوش ساختن

تا جوش بترکونن و حالشو ببرن :|

.

› یه مثال محض نمونه‌ست.

› عاقبت همه‌ی لذات سطحی همینه.

› محدودیت و دلزدگی..

17:41 | Sunday 17 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |