217

هیچ پیامبری تو عالم نبوده که مسخره‌ نشه.
.
› هر وقت حس کنم دارم حتی یه ذره از تمسخر کسی ناراحت میشم
اینو به خودم یادآوری میکنم :)
22:56 | Sunday 17 Tir 1397
هنر آن است که بمیری
پیش از آنکه بمیرانندت..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |