دریافت کد گوشه نما

226

بدترین قسمت قطعی برقا اینه که
کل روزو میترسم سوار آسانسور شم.
.
› زانوانمان :(
13:57 | Thursday 21 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |