236

چیزی که باعث سوا شدنِ روزِ دختر از روز زن میشه
"مقام متفاوت" این دو "نقش" نسبت به همدیگه‌ست
نه هیچ چیز دیگه‌ای..
انقدم بهانه‌های فمینیستی نیارید.
.
› روزمون مبارکا :)
04:42 | Sunday 24 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |