242

فیلم زبان اصلی میذاریم،

دونفری، همزمان با زیرنویس دوبله‌‌ش می‌کنیم.

.

› از تفریحات سالممون :))

23:46 | Monday 25 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |