دریافت کد گوشه نما

244

ما به کربلا نمی‌رویم

بلکه به کربلا بازمی‌گردیم..

.

› که هم مبدا و هم مقصد تویی..

00:59 | Tuesday 26 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |