248

آتش بدون دود رو گرفتم
دو هفته‌ست میخوام شروع کنم بخونم، نمیشه
دست و دلم نمیره
.
› انگیزه لازمیم..
21:46 | Thursday 28 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |