260

میگه اگه کسی واسه یه ویژگی ازت تعریف کرد
و تو اونطوری نبودی که اون شخص فکر میکرد
زیادی سعی نکن بهش بفهمونی که اینطور نیست
.
› جاش تلاش کن تصورش رو به حقیقت مبدل کنی :)
› بحث تواضع و اینا فرق داره.
23:05 | Monday 01 Mordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |