303

میان تز بدن برا کاهش طلاق

میگن هر مرد برا ازدواج 

باید نصف اموالشو بزنه به نام زنه

خوشحال و خندانم هستن تازه

.

› بعد اون مرد دیوونه‌ست که بره زن بگیره؟

› یا اون زن دیوونه‌ست که اموالشو برنداره و طلاق نگیره؟

.

› زَنای اینورم در حسرت قانونای اونور..

14:39 | Wednesday 18 Mehr 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |