360

میگه با کسی که به قله فکر نمی‌کنه

حرف زدن از ضرورت تحمل رنج صعود، بیهوده‌ست.

11:20 | Wednesday 12 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |